הפקת אופנה 
הפקת אופנה - הצילומים נערכו עבור מגזין אופנה

לגליון ראש השנה